Boomveiligheidscontrole

Indien nodig voor de stabiliteit van de boom of de veiligheid voor de omgeving, kan de kroon verankerd worden.

Het takhout kan na het snoeien of rooien van de boom versnipperd worden met behulp van een versnipperaar. We hebben ook een kloofmachine tot onze beschikking om grotere takken en boomstronken te kloven tot kachelhout.

Regelmatige controle van uw bomen door een boomveiligheidscontroleur is noodzakelijk om aansprakelijkheid bij schade door uw bomen te voorkomen.

Uit een boomveiligheidscontrole blijkt of een boom op het moment van controle veilig is of niet. Is een boom 'afgekeurd', dan betekent dit dat er uitwendig zichtbare gebreken waardoor er niet van een veilige situatie gesproken kan worden. Vastgesteld wordt welke acties dan nodig zijn om te zorgen dat de situatie weer veilig wordt. Eventueel is nader onderzoek nodig omdat visuele boomveiligheidscontrole niet voldoende duidelijkheid biedt.

Bij het rooien van bomen kan ook de boomstronk weggefreesd worden met behulp van een stobbefrees.

Verwijderen van bomen op alle denkbare plaatsen is mogelijk. Hierbij kunnen verschillende technieken ingezet worden: klimmend verwijderen van bomen, slopen  met behulp van hoogwerkers, ophijsen met behulp  van hijskranen of het kappen van bomen die kunnen vallen.

Het uitgangspunt is het inzetten van de meest efficiënte technieken en machines, zodat het verwijderen veilig en betaalbaar wordt uitgevoerd.

Contactgegevens

Van Hoogstraten Boomverzorging
De Wind 19
5421 ZL Gemert
06 - 29 41 25 17
info@vanhoogstratenboomverzorging.nl

eac-european-treeworker

 Gecertificeerd European Tree Worker

kpb isa logo